Тук, където и стаята ми се превръща в абстрактно понятие.

Там, където и абстрактното е уютно за живеене.