Добре дошла във стаята за сричане:

анблок угарки, слогове, магаре,

а първото кафе е разтворимо,

като сладостта в очите,

задимена от цигарата.