Евакуационен план

Вече ме познаваш, но не знаеш нищо

за настървението вечер,

как вместо да заглъхна в тъмното,

аз хрупам лешници върху постелката,

тактуващата на глада за тебе челюст

прескача полунощ, където има изход,

примирение със невъзможното,

със тази метрика и незаситеност.

Не знаеш и че търкам китките си

в един парфюм от деветдесетте, как

симулирам млечното люлеене

в кръвта на вечно живите, как

стоя пред електрическо табло

и не разбирам.

Как нервно тропат зениците ми

по мрамора и как се блъскам челно

във все по-високата ни структура.

Как се хиля истерично, как

крещя, че вече имам щит срещу страха

и как килимът ми с петна от вино кима

и пита, ами ако ти уплашиш щита?

И после как от ужас ставам безсъзнание.

Иначе

би трябвало да има и евакуационен план.

Така че лягам и загасям светлината.

Но вече ме познаваш – няма да заспя

и няма да намеря пункт, така че

ПОМОЩ