Сто години

Сто години сън,

а после не познава никой, никъде.

Но радостта да се събудиш

и без това заема твърде много място.