Топло е мястото, където паметта си е свила гнездо.

Зимуват на север първичнобезкрилите птици,

GPS е език, с който ще си разказват

имената, които менят се наместо сезоните.