Статусът не се събира в статус

Ще спя с речник.

Целият свят пулсира с честотата на предчувствието.

Мълчанието на хляба и виното.

Една усмивка плаче сред гърдите ми.

Демонът на Лаплас е издигал високи огради, но alas.

Някои места просто имат повече контакти, но често без електричество.

На върха на хълма е облегната стълба.

Не как се отразява, а как отразяваш.

Каквото и да е, сме ние.