Чист цвят

Три ябълки, откраднати от мъртвата градина,

мъглата ги облизва,

и поглед върху тях, откраднат от смъртта.