Колеоптил

Ръцете, които отпускат прегръдката си
около нещо, току-що родено.