Колкото по-дълго наблюдавам пърханията на водното конче, толкова повече ми се струва, че те отброяват с абсолютна точност пулса ми. В момента, в който решавам да проверя с палец върху китката, то отлита.