Разговор

Седят в тишината

на неизмеримите няколко часа,

замръзнали сякаш,

като клони сред крехкия вятър

поклащат съвсем леко глава.

Да, да, да.

А това

е достатъчно разговор.

Други подробности –

в друго време, с по-силен вятър.