Питагора

Всеки дъжд ще е един дъжд.

Всяка чаша ще е две и

всеки кръгозор ще е триъгълник