Кафе с озон, докато клоните докосват сянката ми.

Водораслите усукват се в осмица.