Премиерна математика (21 век)

(годината) умножено по (месеца) =

колко (в пъти) повече снимки,

отколкото присъстващи.