Tense present

Носи го както си поискаш, но животът

единствено на паметта ще е удобен.