Райна Мария Рилке

отхапва червено цвекло

в наелектризирана фуста на Рила.