Пространства за несигурност

Зима

Болест

Болест на детето

Съзнание за крехката човечност

Лай на куче в полунощ

Рев на главен булевард

На бебе

На снимка на бебе

Тишина след новинарската емисия

След сътворение на текст

И на каквото и да е, щом до скоро го е нямало

Гардероб със дрехи на покойник

Спомен за наивно въодушевление

Спомен за нещо не-на-място

Съзнание за времето