Най-хубавото ми стихотворение

започва може би така:

как разплакана си купих

френски макарони

от балканския Париж

и как ги счупих.

Завършва в същия наивен стил,

вкусът – непроменен е.