Невъзможно синьо

Ще бъде непреклонна пролетта.

Няма да се спре пред барикадите

от ферментирал векове наред боклук.

Няма да я стреснат гилотината,

отнесла всичките добри години,

ни висящите тела, души, съмнения,

куршумите и храчките, машините,

с които някой пренавива времето.

Ще бъде непреклонно светеща,

с рокля в невъзможно синьо.

Меланхоличен огън от картечница,

в дулото ѝ – отраженията

на пиян от скръб оркестър.