Април

Април, тежко вълнение,

жадно небе,

разлюляно,

несигурно.

Април, болезнен растеж.

Събор на наивности,

рими,

валежи.

Затваря очи,

отваря

колеоптили.

И ти.

Април, онова изречение.

Необходимо

за да те има.