Провинция

Момиче с телефон
на пластмасов стол
на слънце
хубавелка
не повдига поглед,
но намигат сякаш
брокатите по клина,
а на живота и това му стига.