Парцал

Би трябвало да бъде лесно.
Като поезията в тези дни, които
не се опират в твоите движения,
и само лекичко забърсват вещите ти,
но не като присъствие –
като летящ парцал за прах,
към който ти отново
безпричинно си посегнала,
за да се усетиш.