Низша математика

Искам дете от тази година.
След знака за равенство

и след четен брой минуси –

сбор от реални,
(нищо че) сложни числа.
Искам простичко,
биологично доказателство
на теоремата, че тук е имало

изплувал сам от нулата

ембрион-фантазия

непрекъсната,

безбройизмерна линия.

Искам в края знак,

заключващ всичко неизказано

в писък, тоест

във начало.