Метл(е)я се

Вървя, за да си спомня

къде съм вървяла,

към какво и в

какво съм се спънала,

къде точно съм спряла,

как точно се помни,

как се върви.