Чужд си тук, но не заради езика. Чужд си заради моята немощ пред света. Няма как да ти обясня на който и да е език какво ще прави жената, която спи върху два вече разкашкани картона, когато завали.