Тази земя

Колко щедро е слънцето! Колко жизнена е тук тази радост да дава, напук на зимата, която троши топлината му с хладни, сухи пръсти.