В която и да се превърна,

след малко пак ще завали.

След малко пак ще завали

по кожата на непознатата.

И ще потъне непознатата

в пръстта, в глада, във жаждата.

Земята цялата е жажда,

обла форма на завръщане.