Ново чувство – да се влюбя в хора, които току-що съм измислила.