Неведоми са пътищата,

по които животът се изплъзва от центъра си,

но езикът е един от тях.