Компот

Презряла съм под люспата,

която ми изплете баба.

В креслото си – зеницата на мама,

кима зад иглите си

от равновесие.

А мама чуди се какво да прави

със реколтата.