(висша математика)

Няма нужда да се крия в тъмното.

Свободата е пространството

между ловец и жертва.

И двете ми опорни точки са изчезнали.

Словоредът на въпросите е грешен,

това научих още в трети клас.

Но не това, което ми е нужно:

Какво остава в уравнението,

как да изчисля безкрая,

без да се разпадна?