Да свърши

Да, правихме любов. Лежеше

върху мен като напечено от слънце одеало,

макар че беше нощ и вероятно

били сме на обратната страна

на изтощения от тичане часовник.

Да, правихме любов. На сутринта

изглеждах по-различна, липсваха

плиткото ми дишане, пет тика

и онзи орден на тревогата,

с който кича челото си напоследък.

Разбира се, че правихме любов по много начини,

чиито имена започват с неговото.

Така и не разбрах защо сега и

защо не винаги, защо луната

се бе облещила под тялото ми,

невярваща в това, в което вярвах.

в което пръстите ми вярваха,

и ноктите чертаха траектория,

напомняща осмица.

По нея се придвижват днес секундите

и всяка трае точно колкото

бе нужно този сън да свърши.