Това, което виждаш

Това, което виждаш, няма да се върне в светлината.

Било е там, а после минало е в теб. Преминало е

в очната ти ябълка и замълчало,

застинало е там (а ти разтърсваш го напразно)

от челен удар в свършека на целите си.