Да

Вероятно крилата ми ще поникнат от ноздрите,  когато са готови. Вероятно вадичките на мислите някога ще направят река. Вероятно климатът ще завърши изреченията ми. Вероятно ще се освободя от свободата и ще скачам на ластик. Вероятно надолу не е посока,  нагоре не е експлозия. Вероятно логиката е крива и правата – пързалка към ада. А, да. Там няма никаква вътрешна цензура.