Оптимална зрялост

Будиш се в главата ми, разрошена и бясна,

но аз стоя с юмруци, притиснати към масата.

Кошниците с чили в подплатата на Мексико

издишват само разредено, бледо ехо.

Изгревът се свлича, разкъсан, по тапетите.

И в обръча на моя стегнат диаметър

каруца се обръща, гора подхваща огън,

но аз юмруци стискам. И не мога да помогна.