Тигровото ми око по навик все се цели

в изоставени оръжия. Ловците още

изтрезняват от смутено детство.