Пронизвам те с поглед дори и на сън, и докато стрелите летят, нямам очи.