вълците, които хапят корема ми,

когато помириша твоя глас.