пАДАМ, но не там

Търсим мястото, което знае кои сме.

Всяко друго ни гони с протяжни контури на сенките,

изтървани в пръстта, невидими хули,

гладно, наперено слънце и точки,

подхлъзнали се по запетаите. ,

пАДАМ, но не там,