В четири без пет

В четири без пет придърпвам луната

през глава, само лявото ми стъпало

стърчи голо навън

в случай че трябва да бия спирачка.