Мисълта

Мисълта е това, което навлажнява устата.

Слузести думите, когато се плъзнат навън.