Така се научава тялото да бъде дом

Така се научава тялото да бъде дом –

изпънато до край от посетители,

гладни, жадни, мокри до един.