Дали заради това мълчиш –

задето твоите поети

се занимават с други работи?