Неродината кога се превърна в родина?

Когато родих.