Този език, който говоря, излиза навън като

вода от студена и гладка тръба. Без никакви пòрези,

без съпротивление и без да оставя следи.

Тук изсъхва тръбата от мъка.