По пръстите ти- калиграфия

от бъркането в чантата,

от блъскането на врати и

опити да се изправиш.

Тъмно е под ноктите.

Коремът вече е увит в найлон, но

ти говориш, вместо да мълчиш.