Нехайку

В скъпата ти пàрка от мъгла,

изпъчен пред балкона ми, подут

от снежни мускули, ти,

айсберг Айгер. И ти потиш се

във страха от времето.