Нехайку

Мисълта, заседнала точно там,

между краката ми.

И някой пали цигара, хвърля фаса на пода.

Студен, развален асансьор.

Седя безучасно отгоре, гледам в шахтата,

нещо вече проблясва, димù.