Центрофугата на неспокойствието

в лъснатия до невинност град.

Лампите проблясват, но едва успяват

тъмната луна да замъглят.

Някъде е копчето със надпис „повече“.