колкото по-малко искам, толкова по-силно

кози мирис е изпълнил стаята с последните неща, които имам