Буквализъм

Безцелна, неуправляема тишина. Черно кафе с вкус на марихуана.

Да се страхувам от това, което се случва на другите.

Нели Станева дневник